Objednat zde
Časopis užitečný pro každého lékaře, ročně 24 kreditů v systému celoživotního vzdělávání

Novela Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2024

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2024. Touto novelou se mění vyhláška č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV).

Ministerstvo zdravotnictví v novele SZV pro rok 2024 hodlá učinit zejména tyto změny:

  1. navýšit minutovou sazbu nositelů výkonů, minutovou režijní sazbu a režii přiřazenou k ošetřovacímu dni o průměrnou roční míru inflace za rok 2022 publikovanou Českým statistickým úřadem, tedy o 15,1 %
  2. zařadit do vyhlášky více než 80 nových výkonů
  3. vyřadit z vyhlášky obsoletní výkony nahrazené novějšími medicínskými metodami
  4. zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. upřesnění popisu výkonů č. 66031, 91561, 94365, 95202, 95203 nebo 96894 tak, aby byly odpovídaly současnému provedení v souladu s medicínskými postupy, upřesnění v obecné části např. v Kapitole 2 – obecná pravidla pro vykazování výkonů a v Kapitole 4 – další pravidla pro vykazování výkonů řazená dle jednotlivých autorských odborností)
  5. aktualizovat 107 stávajících výkonů (výkony odbornosti 101 – vnitřní lékařství, 205 – pneumologie a ftizeologie, 306 – dětská a dorostová psychiatrie, 501 – chirurgie, 601 – plastická chirurgie, 603 – gynekologie a porodnictví, 606 – ortopedie, 607 – ortopedická protetika, 710 – algeziologie – léčba bolesti, 706 – urologie, 801 – klinická biologie, 813 – laboratoř alergologická a imunologická, 816 – laboratoř lékařské genetiky, 817 – laboratoř klinické cytologie, 901 – klinická psychologie, 910 – psychoterapie, 931 – dětská psychologie atd.)
  6. zařadit novou odbornost 355 – centrum duševního zdraví pro osoby s nařízeným ochranným léčením, a to včetně výkonů pro tuto odbornost
  7. zařadit ve veřejném zájmu 33 aktualizovaných výkonů odbornosti 105
  8. zařadit ve veřejném zájmu dva nové výkony odbornosti 106 – geriatrie
  9. zařadit ve veřejném zájmu nové výkony odbornosti 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu
  10. zařadit ve veřejném zájmu výkony, které zohledňují zvýšenou časovou náročnost ošetření dítěte do 18 let, a dále bonifikační výkony pro lékařskou pohotovostní službu a urgentní příjmy, které zohledňují poskytování zdravotní péče o víkendech, svátcích a při noční směně

Jako každý rok, i pro rok 2024, připravujeme knižní verzi kompletního SZV, ve které budou zapracovány všechny změny vydané Ministerstvem zdravotnictví ve výše zmiňované novele.

V knižní verzi SZV 2024 bude u každého výkonu uvedena celková bodová hodnota výkonu zahrnující valorizaci základní minutové sazby nositelů výkonů a režie podle inflace. U každého výkonu bude pro srovnání uvedena i celková bodová hodnota z roku 2023.

Uživatel naší knižní verze bude mít k dispozici v rámci jedné publikace (v rozsahu cca 750 stran) aktuální a úplné znění SZV. Pro lepší orientaci budou nově zařazené a aktualizované výkony zřetelně odlišeny od výkonů nezměněných.

Knižní verzi SZV 2024 budeme distribuovat od ledna 2024 – v závislosti na datu vydání vyhlášky.

Objednávky je možné zasílat:
e-mailem: szv@klim.cz nebo
písemně na adresu: ADAMIRA, s. r. o. Lednická 550/34, 690 06 Břeclav 6
nebo nejlépe prostřednictvím webové stránky:

Objednat zde

Cena 1 kusu knižní verze SZV je 280 Kč bez DPH.

Při objednání 1–4 kusů zasíláme na dobírku, k ceně bude připočteno poštovné. Při objednání 5 a více kusů zasíláme s fakturou. Při objednání 50 a více kusů poskytujeme slevu ve výši 20 %. Další informace na čísle 725 543 078.