Objednat zde
Časopis užitečný pro každého lékaře, ročně 24 kreditů v systému celoživotního vzdělávání

Novela Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 482/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134//1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV).

Ministerstvo zdravotnictví v novele SZV pro rok 2022 učinilo zejména tyto změny, kterými se:

  1. navyšuje základní minutová sazba nositelů výkonů (tedy cena práce nositelů výkonů) o 10 %,
  2. valorizují režijní náklady o roční míru inflace,
  3. zařazuje do vyhlášky více než 40 nových zdravotních výkonů,
  4. vyřazuje z vyhlášky 5 obsoletních zdravotních výkonů nahrazených novějšími medicínskými metodami,
  5. zajistiťuje odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. upřesnění popisu výkonu č. 09554 tak, aby byl v souladu s dalšími výkony, které se v popisu uvádějí),
  6. aktualizuje více než 110 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 002 – praktické lékařství pro děti a dorost, 101 – vnitřní lékařství, 205 – pneumologie a ftizeologie, 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1, 535 – kardiochirurgie – skupina 3, 526 – neurochirurgie – skupina 2, 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1, 823 – laboratoř patologie, 999 – univerzální mezioborové výkony atd.).

Jako každý rok, i pro rok 2022, jsme připravili knižní verzi kompletního SZV, ve které jsou zapracovány všechny změny, které Ministerstvo zdravotnictví ve výše zmiňované novele vydalo.

U každého výkonu je uvedena celková bodová hodnota výkonu zahrnující jak další desetiprocentní valorizaci základní minutové sazby nositelů výkonů, tak režii, která je i pro rok 2022 navýšena o průměrnou roční míru inflace. U každého výkonu je pro srovnání uvedena i bodová hodnota z roku 2021.

Uživatel naší knižní verze tak bude mít k dispozici v rámci jedné publikace (v rozsahu cca 700 stran) aktuální a úplné znění SZV. Pro dobrou orientaci budou nově zařazené a aktualizované výkony zřetelně odlišeny od výkonů nezměněných.

Objednávky je možné zasílat:
e-mailem: info@klim.cz nebo
písemně na adresu: ADAMIRA, s. r. o. Lednická 550/34, 690 06 Břeclav 6
nebo nejlépe prostřednictvím webové stránky:

Objednat zde

Cena 1 kusu knižní verze SZV je 250 Kč včetně DPH.

Při objednání 1–4 kusů zasíláme na dobírku, k ceně bude připočteno poštovné. Při objednání 5 a více kusů zasíláme s fakturou. Při objednání 50 a více kusů poskytujeme slevu ve výši 20 %. Další informace na čísle 725 543 078.